ทัวร์วังเวียง เมืองเฟือง เวียงจันทน์ 3วัน 2คืน

หนองคาย หรือ อุดรธานี,เมืองวังเวียง,เมืองเฟือง,นครหลวงเวียงจันทน์

วันแรก : หนองคาย-วังเวียง-บลูลากูน-ล่องเรือหางยาว-ราตรีวังเวียง (--/กลางวัน/เย็น)


08.00 น. รับคณะที่ ด่านหนองคาย หรือ อุดรธานี บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) หลังอาหารออกเดินทาง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ชมวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน เข้าสู่ ด่านท่านาแล้ง นครหลวงเวียงจันทน์ จากนั้นเดินทางไปยัง เมืองวังเวียง ตามเส้นทางด่วนสายใหม่เวียงจันทน์-วังเวียงใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง


12.00 น. ถึง เมืองวังเวียง บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2) เมืองวังเวียง ดินแดนสุขาวดี มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่าน มี แม่น้ำซอง ที่ใสสะอาดไหลผ่าน อากาศเย็นสบาย เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมา ต่างให้สมญานามว่าเปรียบเสมือน กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว


13.00 น. นำคณะเดินทางไปเที่ยว เข้าชม "ถ้ำปูคำ" บริเวณรอบหน้าถ้ำเป็นลำน้ำสีเขียวคราม เรียกว่า "บลูลากูน" เป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ใสสะอาดสามารถเล่นน้ำได้ (ลูกค้าอิสระที่บลูลากูน)


16.00 น. ชมความงามของ แม่น้ำซอง "ล่องเรือหางยาว" นั่งได้ลำละ 2-3คน ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมบรรยากาศสองฝั่งซ้ายขวา มองเห็นวิวภูเขาหินปูนโดยรอบ เป็นภาพที่สวยงามในยามเย็น


18.00 น. บริการอาหารเย็น(มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก (โรงแรมในตัวเมืองวังเวียง) จากนั้น ท่องราตรีเมืองวังเวียง ซึ่งเมืองนี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเป็นจำนวนมาก ร้านค้าร้านอาหาร ร้านกินดื่มมากมาย เมนูแนะนำโรตีวังเวียง


วันที่สอง : วังเวียง-ถ้ำนางฟ้า-เมืองเฟือง-วัดสินไชยาราม (เช้า/กลางวัน/เย็น)


07.00 น. อรุณสวัสดิ์รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 4 ห้องอาหารโรงแรม) หลังอาหารเช็คเอาท์เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย นำท่านเข้าชม สะพานแขวนสีน้ำเงิน ที่ข้ามผ่านแม่น้ำซอง เพื่อไปชม "ถ้ำนางฟ้า" ถ้ำแห่งนี้ถือเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่สว่างไสวด้วยสปอตไลต์เจลซึ่งเต็มไปด้วยหินปูนขนาดใหญ่และมีหินย้อยตระการตาในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่เหมือนใคร เพลิดเพลินไปกับความน่าดึงดูดใจของหินงอกหินย้อยที่ซ่อนอยู่ในถ้ำแห่งนี้


10.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฟือง คณะเดินทางถึง เมืองเฟือง รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่ 5) เมืองเฟือง เป็นเมืองท่องเที่ยวน้องใหม่ในลาว ที่มีเขาหินปูนโผล่ขึ้นมากลางท้องไร่ท้องนา เป็นลักษณะก้อนหินขนาดใหญ่ แต่มีความพิเศษคือแผ่นบางมากๆ ซ้อนกันอยู่หลายๆชั้น รายล้อมไปด้วยสายน้ำ และทุ่งนา ด้วยธรรมชาติของเมืองแห่งนี้ เป็นลักษณะเทือกเขาน้อยใหญ่รายล้อม กระจัดกระจายเคียงคู่กับพื้นที่เกษตรกรรมเป็นทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจ


13.00 น. เดินทางเข้าชม "วัดสินไชยาราม" (ปู่ขาว) เมืองเฟือง (วัดนี้ผู้หญิงต้องใส่ซิ่นเท่านั้น ห้ามใส่ขาสั้น หรือขายาว ผู้ชายให้ใส่ขายาว) เชื่อกันว่ามีทางขึ้นลงพญานาคที่เชื่อมต่อกับคำชะโนด เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์มากของคนลาว โอบอ้อมด้วยขุนเขาภูหินสูงตระหง่าน ที่มีการสร้างวัดไปพร้อมกับการดูแลธรรมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ทั้งความสวยงาม ความร่มรื่น ความสงบเงียบ ย่อมทำให้เราได้มีเวลาอยู่กับตนเอง ได้มากยิ่งขึ้นพักกาย พักใจ ธรรมะในธรรมชาติ แสนธรรมดา ขอพรโชคลาภ เก็บภาพบรรยากาศ


17.00 น. เข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก (แพนอนริมน้ำลีก) รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 6) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม : เมืองเฟือง-นครหลวงเวียงจันทน์-ด่านหนองคาย/สนามบินอุดร (อาหารเช้า/กลางวัน/-)


06.00 น. อรุณสวัสดิ์ เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้า อุ่นไอไปด้วยสายหมอกแสงแดดอ่อนๆ ตักบาตรยามเช้าริมน้ำ กับบรรยากาศที่แสนอบอุ่นที่คุณจะหลงรักเมืองเฟือง (ค่าตักบาตรข้าวเหนียวไม่รวมในแพ็คเกจทัวร์) รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 7) หลังอาหารชมความงามของเมืองเฟือง ถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจ ก่อนออกเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ (ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร)


12.00 น. คณะเดินทางถึง นครหลวงเวียงจันทน์ รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่ 8)


13.00 น. เข้านมัสการ "พระธาตุหลวงเวียงจันทน์" ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกัน พระธาตุพนม ในประเทศไทย นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ต่อด้วยเก็บภาพที่ระลึกหน้า "ประตูชัย" เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคอมมิวนิสต์ลักษณสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสขึ้นบันไดไปชมทิวทัศน์ของนครเวียงจันทน์


14.00 น. เข้าชม "หอพระแก้ว" อดีตเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต และนำท่านกราบไหว้ "เจ้าแม่ศรีเมือง" ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของศาลหลักเมือง ให้ท่านขอพร ศาลเจ้าแม่ศรีเมือง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวลาวให้ความเคารพนับถือกันเป็นอย่างมาก


15.30 น. เดินทางถึงด่าน ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ผ่านพิธีการข้ามด่าน เสร็จแล้วช้อปปิ้งสินค้า "ดิวตี้ฟรี" ก่อนกลับด่าน จังหวัดหนองคาย


17.00 น. ส่งคณะที่ หนองคาย หรือ สนามบินอุดรธานี ด้วยความสุขของการเที่ยวลาว


*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย


อัตรานี้รวม

1.ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามด่านพรมแดนไทย ลาว

2.ค่ารถยนต์นำเที่ยวตลอดรายการ

3.ค่าที่พัก 2 คืน พัก 2 ท่าน/ห้อง

4.ค่าอาหารตาม 8 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม

5.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

6.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย

7.บริการ น้ำดื่ม ตลอดการเดินทาง

8.ประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการ โรงแรมระดับ 3 ดาว

สมาชิก  4 - 5    ท่าน   ราคา  8,900  บาท/ท่าน

สมาชิก  6 - 7    ท่าน   ราคา  7,900  บาท/ท่าน

สมาชิก  8 - 10  ท่าน   ราคา  6,900  บาท/ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  1,500  บาท

ทัวร์ลาวใต้,แลนด์ลาวใต้,ทัวร์ลาว,แลนด์ลาว,ทัวร์ปากเซ,แลนด์ปากเซ,ทัวร์หลวงพระบาง,แลนด์หลวงพระบาง,ทัวร์กัมพูชา,ทัวร์เวียดนาม www.landlaostai.com

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy