ทัวร์ลาวใต้+ทัวร์อุบลราชธานี 4 วัน 3 คืน เริ่มจากอุบลราชธานี

อุบลราชธานี,อำเภอสิรินธร,เมืองโพนทอง,เมืองปากเซ,เมืองจำปาสัก,เมืองโขง,เมืองปากซอง,อำเภอโขงเจียม

วันที่แรก : อุบลฯ-ช่องเม็ก-วัดสิรินธรวราราม-ปากเซ-ปราสาทหินวัดภู


08.00 น. ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดอุบลราชธานี รับคณะที่ จุดนัดพบ บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) เสร็จแล้วเดินทางมุ่งหน้าไปยัง ด่านชายแดน ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 90 กม. ระหว่างทางแวะขึ้นชม "วัดสิรินธรวราราม" ภาพเรืองแสงของประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์ที่ติดอยู่ผนังหลังโบสถ์ ซึ่งจะปรากฎสีเขียวเรืองแสงเมื่อยามค่ำคืน วัดแห่งนี้ยังติด 1 ใน 10 อันซีนไทยแลนด์อีกด้วย


10.30 น. คณะเดินทางถึง ด่าน ต.ม ช่องเม็ก ตรวจเอกสารก่อนข้ามไปยัง ด่านวังเต่า สปป.ลาว ระหว่างรอเอกสาร สามารถเดินชมสินค้าที่ดิวตี้ฟรี ก่อนเดินทางสู่เมืองปากเซ ผ่านบ้านเรือนชนบทวิถีชีวิตชาวลาว 2 ข้างทาง ชมทัศนียภาพแม่น้ำโขงและ สะพาน ลาว-ญี่ปุ่น เชื่อมต่อระหว่างเมืองโพนทอง และเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก


12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2) ในตัวเมืองปากเซ


13.00 น. เช็คอินโรงแรมที่พัก (โรงแรมในตัวเมืองปากเซ) ให้คณะทำภารกิจส่วนตัว


14.00 น. เดินทางจากเมืองปากเซระยะทาง 35 กิโลเมตร สู่เมืองหลวงเก่า จำปาสัก เพื่อมุ่งหน้าสู่ "ปราสาทหินวัดภู" หรือนักโบราณคดีเรียกว่า นครเสดถาปุระ ซึ่งเป็นปราสาทขอมยุคก่อนนครวัด อายุกว่า 1,000 ปี สร้างโดยกษัตริย์ขอมหลายราชกาล ตั้งอยู่ ภูเกล้า หรือ ลึงคบรรพต สัมผัสรอยอารยธรรมขอมจากลวดลายการแกะสลักหินรูป พระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม พระกฤษณะ นางอัปสร ปัจจุบันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ แห่งที่ 2 ของลาว เมื่อปี พ.ศ. 2545


17.30 น. กลับถึง เมืองปากเซ ชมทิวทัศยามเย็นในตัวเมืองและริมแม่น้ำโขง รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) จากนั้นส่งคณะเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ในวันแรก ราตรีสวัสดิ์


วันที่สอง : ปากเซ-หลี่ผีมหานทีสี่พันดอน-คอนพะเพ็ง-ภูสะเหล้า


08.00 น. อรุณสวัสดิ์....รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารโรงแรม เสร็จแล้วออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 13 สายใต้ ระยะทางประมาณ 148 กิโลเมตร ถึงท่าเรือบ้านนากะสัง จากนั้นนั่งเรือ ลัดเลาะเกาะแก่ง ดอนต่างๆ เทียบท่าเรือบ้านดอนเดดเพื่อนั่งรถห้าแถวต่อไปยัง "น้ำตกหลี่ผี" มหานทีสีทันดอน ซึ่งบริเวณน้ำตกหลี่ผีแห่งนี้ จะมีกระแสน้ำไหลบ่าตามพื้นที่ราบ ผ่านแผ่นหิน แล้วไหลตกลงมาตรงช่องซอกเขาที่แตกแยกออกจากกัน กระแสน้ำสีเขียวเข้มในหน้าแล้งหรือสีชาในฤดูฝนนั้นจะไหลบ่าตกลงมาเบื้องล่าง จากนั้นจึงไหลไปตามรอยแยกของซอกเขาเป็นทางยาวหลายกิโลเมตร


12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5)


14.00 น. คณะเดินทางถึง "น้ำตกคอนพะเพ็ง" ชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ จนได้สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่งเอเชีย ซึ่งเกิดจากการลดระดับของชั้นหินและกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากกลางน้ำโขง ที่มีเพียงจุดเดียวของแม่น้ำสายนี้ที่เรือชนิดใดก็ไม่สามารถผ่านไปได้เจ้ามหาชีวิตสุริยวงสา เคยตรัสไว้ว่า แก่งหลี่ผี คอนพะเพ็ง เปรียบเสมือนกำแพงเมืองต่อต้านข้าศึก


16.00 น. เดินทางกลับถึง เมืองปากเซ นำคณะขึ้นชม "วัดภูสะเหล้า" เป็นวัดที่อยู่บนยอดเขาสูง ถ้าขึ้นถึงจุดสูงสุดจะสามารถมองเห็นเมืองปากเซได้ทั้งเมือง บริเวณวัดยังมีพระพุทธรูปนับร้อยองค์ นอกจากจะมีวิวทิวทัศที่สวยงามแล้ว วัดแห่งนี้ยังเป็นวัดที่ชาวเมืองปากเซให้ความศัทธาเป็นอย่างมาก


18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหารส่งคณะเข้าที่พัก (โรงแรมในตัวเมืองปากเซ) พักผ่อนตามอัธยาศัย..ราตรีสวัสดิ์


วันที่สาม: ปากซอง-น้ำตกตาดฟาน-น้ำตกตาดเยือง-ร้านกาแฟ CC1971-ไร่กาแฟปากซองไฮแลนด์-ตลาดดาวเรือง-ดิวตี้ฟรี-โขงเจียม


08.00 น. อรุณสวัสดิ์....รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเช็คเอาท์เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย จากนั้นออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 16 สู่ที่ราบสูง เมืองปากซอง เดินทางต่อไปยัง "น้ำตกตาดฟาน" ชมความงามของน้ำตกคู่แฝดที่ไหลมาจาก ภูเขาเทวดา 2 แห่ง ตกมารวมกันในแอ่ง ซึ่งน้ำตกมีความสูงถึง 120 เมตร ในน้ำตกมีกิจกรรม adventure สุดท้าทาย พบกับการโหนสลิง Zip-Line 4 เส้น (ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ได้อยู่ในแพคเก็จทัวร์) จากนั้นชม "น้ำตกตาดเยือง" ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีสายน้ำแก่งหินไหลมาที่หน้าผาก่อนกลายเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยมากอีกที่หนึ่งในลาวใต้ (น้ำตกนี้สามารถเล่นน้ำได้)


12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 8)


13.00 น. เดินทางไปชิมกาแฟที่ ร้าน CC1971 กาแฟดีขี้ชะมด เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของเมืองปากซอง จากนั้นเข้าชม "ไร่กาแฟปากซองไฮแลนด์" ไร่กาแฟมีเนื้อที่ 19,000 ไร่ บนที่ราบสูงบอละเวน มีจุดนั่งชิมกาแฟชมวิวกับบรรยากาศที่เย็นสบาย ในอุณภูมิที่ไม่ถึง 20 องศาเซลเซียส


15.00 น. นำคณะเข้าชม "ตลาดดาวเรือง" ตลาดใหญ่ที่สุดในเมืองปากเซ ช๊อปปิ้งสินค้าหลากหลาย อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายลาว เครื่องเงิน สินค้าอินโดจีน (ปล.โปรดระวังของแท้)


16.00 น. กลับถึง ด่านช่องเม็ก ช๊อปปิ้งสินค้า "ดิวตี้ฟรี" ในขณะรอผ่านขั้นตอนตรวจเอกสารผ่านของ ตม.ลาว-ไทย เพื่อเดินทางกลับฝั่งไทย


17.30 น. เดินทางถึง อำเภอโขงเจียม เข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก (โรงแรมในอำเภอโขงเจียม) พักผ่อนตามอัธยาศัย และรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 9)


วันที่สี่ : โขงเจียม ผาแต้ม เสาเฉลียง สามพันโบก พระธาตุหนองบัว


07.00 น. อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 10) ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเช็คเอาท์เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย นำคณะขึ้นชม "อุทยานแห่งชาติผาแต้ม" บริเวณด้านล่างของผาแต้มมีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏเรียงรายอยู่เป็นระยะ มีอายุไม่ต่ำกว่าสามพันถึงสี่พันปีทางอุทยานฯ ได้ทำทางเดินจากหน้าผาด้านบนลงไปชมภาพเขียนสีเหล่านี้ที่หน้าผาด้านล่าง ระยะทางประมาณ 500 เมตร ภาพเขียนจะอยู่บนผนังหน้าผายาวติดต่อกันประมาณ 180 เมตร ซึ่งเป็นมุมต่ำกว่า 90 องศา มีภาพทั้งหมด ประมาณ 300 ภาพ แบ่งเป็น5 กลุ่มใหญ่ๆคือภาพคนทำนา ภาพสัตว์ ภาพมือ ภาพลายเรขาคณิต และภาพตุ้ม (เครื่องมือจับปลาของชาวประมงริมโขง) จากนั้นเดินทางไปชม "เสาเฉลียง" เสาหินที่ตั้งซ้อนทับกันที่มองดูคล้ายเหมือนดอกเห็ด


10.30 น. นำคณะเข้าชม  "แก่งหินสามพันโบก" เป็นกลุ่มหินทรายแนวเทือกเขาภูพานตอนปลายที่ทอดตัวยาวริมฝั่งโขงไทยและลาวสายน้ำแคบและเป็นคุ้งน้ำฝั่งโขงบริเวณนี้เป็นกลุ่มหินที่เรียงตัวทอดยาวเป็นสันดอนขนาดใหญ่พื้นที่กว่า 30 ตารางกิโลเมตร ผาหินบริเวณโค้งด้านหน้ารับแรงน้ำที่ไหลจากตอนบนก่อเกิดประติมากรรมธรรมชาติที่งดงามจุดเด่นที่น่าสนใจคือ โบก อันเกิดจากกระแสน้ำได้พัดพาก้อนกรวด หินทรายและเศษไม้กัดเซาะขัดแผ่นหินทรายให้เกิดเป็นหลุมแอ่งมีขนาดเล็กๆ จนถึงขนาดใหญ่จำนวนมากมายหินบางก้อนถูกกัดกร่อนคล้ายงานแกะสลักเป็นรูปสัตว์ รูปหัวใจรูปมิกกี้เมาส์จากโบกจำนวนมากมายจนสถานที่แห่งนี้ถูกขนานนามว่า สามพันโบก


12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 11) หลังอาหารเดินทางมุ่งหน้าสู่ ตัวเมืองอุบลราชธานี


15.00 น. เดินทางถึง อุบลราชธานี นำคณะเข้ากราบไหว้ "พระธาตุหนองบัว" หรือ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษ ของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 โดยได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่ พุทธคยา ประเทศอินเดีย นับเป็นวัดเดียวในภาคอีสานที่มีเจดีย์แบบนี้ จากนั้นแวะ ซื้อของฝากเมืองอุบลฯ ก่อนส่งคณะด้วยความสุขของการเที่ยวลาวใต้และอุบลราชธานี....โชคดีทุกท่านครับ


อัตรานี้รวม

- รถบัส/รถตู้ TOYOTA COMMUTER ตลอดการเดินทาง

- ค่าที่พัก (โรงแรมในประเทศลาว 2 คืน ไทย 1 คืน พัก 2 ท่าน/ห้อง)

- น้ำดื่มระหว่างเดินทาง

- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว

- มัคคุเทศก์นำเที่ยวท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย

- ประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการ โรงแรมระดับ 3 ดาว

สมาชิก  4 - 5     ท่าน   ราคา  12,000  บาท/ท่าน

สมาชิก  6 - 7     ท่าน   ราคา    9,800  บาท/ท่าน

สมาชิก  8 - 9     ท่าน   ราคา    8,500  บาท/ท่าน

สมาชิก 10 - 12 ท่าน   ราคา    7,900  บาท/ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  1,500 บาท

อัตราค่าบริการ โรงแรมระดับ 4 ดาว

สมาชิก  4 - 5     ท่าน  ราคา  12,200  บาท/ท่าน

สมาชิก  6 - 7     ท่าน  ราคา  10,000  บาท/ท่าน

สมาชิก  8 - 9     ท่าน  ราคา    8,700   บาท/ท่าน

สมาชิก 10 - 12 ท่าน  ราคา    8,100   บาท/ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  2,100 บาท

ทัวร์ลาวใต้,แลนด์ลาวใต้,ทัวร์ลาว,แลนด์ลาว,ทัวร์ปากเซ,แลนด์ปากเซ,ทัวร์หลวงพระบาง,แลนด์หลวงพระบาง,ทัวร์กัมพูชา,ทัวร์เวียดนาม www.landlaostai.com

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy