ทัวร์ลาวใต้ ตาดขมึด Adventure  3 วัน 2 คืน เริ่มจากอุบลราชธานี

อุบลราชธานี,ด่านช่องเม็ก,เมืองโพนทอง,เมืองจำปาสัก,เมืองปากเซ,เมืองปากซอง,อุทยานแห่งชาติดงหัวสาว,กิจกรรม Adventure

วันที่แรก : อุบลฯ-ช่องเม็ก-ปากเซ-จำปาสัก-ปราสาทหินวัดภู


08.00 น. ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดอุบลราชธานี รับคณะที่ จุดนัดพบ ในตัวเมืองอุบลราชธานี บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) เสร็จแล้วเดินทางมุ่งหน้าไปยัง ด่านชายแดน ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


10.30 น. คณะเดินทางถึง ด่าน ต.ม ช่องเม็ก ตรวจเอกสารก่อนข้ามไปยัง ด่านวังเต่า สปป.ลาว ระหว่างรอเอกสาร สามารถเดินชม สินค้าที่ดิวตี้ฟรี ก่อนเดินทางสู่เมืองปากเซ ผ่านบ้านเรือนชนบทวิถีชีวิตชาวลาว 2 ข้างทาง ชมทัศนียภาพแม่น้ำโขงและ สะพาน ลาว-ญี่ปุ่น เชื่อมต่อระหว่างเมืองโพนทอง และเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก


12.00 น. เดินทางถึง เมืองปากเซ รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2)


13.30 น. เดินทางจากเมืองปากเซระยะทาง 35 กิโลเมตร สู่เมืองหลวงเก่า จำปาสัก เพื่อมุ่งหน้าสู่ "ปราสาทหินวัดภู" หรือนักโบราณคดีเรียกว่า นครเสดถาปุระ ซึ่งเป็นปราสาทขอมยุคก่อนนครวัด อายุกว่า 1,000 ปี สร้างโดยกษัตริย์ขอมหลายราชกาล ตั้งอยู่ ภูเกล้า หรือ ลึงคบรรพต สัมผัสรอยอารยธรรมขอมจากลวดลายการแกะสลักหินรูป พระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม พระกฤษณะ นางอัปสร ปัจจุบันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ให้เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ แห่งที่ 2 ของลาว เมื่อปี พ.ศ. 2545


17.00 น. กลับถึงปากเซ ชมทิวทัศน์ยามเย็นในตัวเมืองและริมแม่น้ำโขง รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) จากนั้นส่งคณะเข้าที่พัก เช็คอินโรงแรมที่พัก (โรงแรมในตัวเมืองปากเซ) พักผ่อนตามอัธยาศัย ในวันแรก...ราตรีสวัสดิ์


วันที่สอง : ปากเซ-ปากซอง-บ้านหนองหลวง-อุทยานแห่งชาติดงหัวสาว-กิจกรรมแอดเวนเจอร์ ตาดขมึด


07.00 น. อรุณสวัสดิ์....รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4 ห้องอาหารโรงแรม) และออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข16 สู่ที่ราบสูง เมืองปากซอง อุทยานแห่งชาติดงหัวสาว ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ


10.00 น. เดินทางถึง เมืองปากซอง เปลี่ยนรถและนั่งรถไปต่อ บ้านหนองหลวง เดินทางประมาณ 45 นาที ถึงบ้านหนองหลวง เตรียมพร้อมโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำก่อนเล่น ทุกอย่างพร้อม เริ่มกิจกรรมผจญภัย Adventure laos เดินทางไกลด้วยเท้า Trekking จากบ้านหนองหลวงสู่ฐาน ระยะทาง 4-5 กิโลเมตร ระหว่างทาง พักรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) แบบปิกนิกตั้งแคมป์ในป่าระหว่างการเดินทาง หลังอาหารออกเดินทางต่อ โดยการเดินสลับกับ Zip Line ผจญภัย Adventure Laos สุดมันส์ สุดท้าทาย สุดระทึก พบกับการผจญภัยอาทิเช่น โหนสลิง Zip-Line 8 เส้น ไต่เชือกข้ามสะพาน 2 เส้น ฯลฯ Rope climbing across the bridge 2 lines


1. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 1 ยาว 20 เมตร สูง 10 เมตร

2. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 2 ยาว 45 เมตร สูง 40 เมตร

3. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 3 ยาว 64 เมตร สูง 30 เมตร

4. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 4 ยาว 180 เมตร สูง 100 เมตร

5. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 5 ยาว 180 เมตร สูง 60 เมตร

6. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 6 ยาว 175 เมตร สูง 75 เมตร โหนสลิงวิ่งผ่าน น้ำตกตาดขมึด สุดระทึกใจไปกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็นธรรมชาติ และเป็นน้ำตกจากภูเขาที่ใหญ่ที่ สุดในลาว

7. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 7 ยาว 85 เมตร สูง 100 เมตร

8. Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 8 ยาว 185 เมตร สูง 30 เมตร กลับมาชมน้ำตกตาดขมึดอีกครั้ง


ระหว่างการผจญภัย จะมีกิจกรรมการโยนตัว Abseiling จากฐาน โหนสลิง Zip-Line 2 จุด โยนตัว Abseiling 1 ครั้ง มีทั้งหมด 4 จุด แต่ละจุดมีความสูง 1030 ม. หลังจากสนุกกับกิจกรรมที่สุดมันส์ สุดท้าทาย สุดระทึกมาเกือบทั้งวัน นำคณะอิสระเล่นน้ำที่น้ำตก และชมวิวสวยๆของธรรมชาติอีกหนึ่งบรรยากาศแปลกใหม่ ที่จะทำให้คุณประทับใจ จากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พัก (Tree Top บ้านต้นไม้ Jungle Hotel)


18.00 น. นำคณะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) จากนั้นนำคณะเข้าสู่ที่พัก Zip-Line โดยโหนสลิงขึ้นไปบนบ้านต้นไม้ ท่านจะได้พบบรรยากาศเย็นสบายบนต้นไม้ เสียงแมลงร้องตอนกลางคืนพร้อมได้ยินเสียงน้ำตกทั้งคืน ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์


วันที่สาม : ตาดขมึด-บ้านหนองหลวง-ปากซอง-ด่านช่องเม็ก-อุบลราชธานี


06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า กับวันใหม่ รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7)


08.00 น. เตรียมพร้อมผจญภัย สนุกกับกิจกรรม Adventure Laos อีกหนึ่งวัน ของรอบเช้า โดยกิจกรรม มีอาทิ โหนสลิง Zip-Line 14 เส้น ยาวสุด 450 เมตร และสูง 100 เมตร และกิจกรรม ข้ามสะพาน 2 เส้น ฯลฯ Rope climbing across the bridge 2 lines และสะพานที่ 2 จะเป็นสะพาน ตัว U Skywalk จะเดินข้ามทีละเส้นจะทำให้สนุกและระทึกใจอีกหนึ่งของกิจกรรม Adventure Laos


1.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 1 ยาว 130 เมตร สูง 50 เมตร

2.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 2 ยาว 390 เมตร สูง 100 เมตร

3.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 3 ยาว 250 เมตร สูง 100 เมตร

4.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 4 ยาว 390 เมตร สูง 100 เมตร

5.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 5 ยาว 35 เมตร สูง 20 เมตร

6.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 6 ยาว 20 เมตร สูง 10 เมตร

7.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 7 ยาว 450 เมตร สูง 100 เมตร ผ่านภูเขาอีกลูกหนึ่งไปยังอีกลูกหนึ่งสุดระทึกใจ

8.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 8 ยาว 20 เมตร สูง 7 เมตร

9.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 9 ยาว 350 เมตร สูง 100 เมตร

10.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 10 ยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร

11.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 11 ยาว 200 เมตร สูง 35 เมตร

12.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 12 ยาว 255 เมตร สูง 30 เมตร

13.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 13 ยาว 250 เมตร สูง 15 เมตร

14.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 14 ยาว 25 เมตร สูง 15 เมตร


12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ แคมป์ (มื้อที่ 8) หลังอาหารเก็บสัมภาระให้เรียบร้อยก่อนเดินทางกลับ พร้อมการผจญภัยระหว่างทาง


13.00 น. สนุกต่อกับ กิจกรรมผจญภัย Adventure Laos รอบบ่ายโดยมี ปีนหน้าผาชัน Rock climbing ปีนบันไดเหล็ก Walking steel ladder. สูง 35 เมตร สู่ยอดน้ำตกตาดขมึด ถึงยอดน้ำตกนั่งพักเหนื่อย ชมวิวบนยอดเขาหัวน้ำตกตาดขมึด ที่งดงาม พักพอหายเหนื่อย จากนั้นออกเดินเท้าผ่านป่ากาแฟ มุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านหนองหลวง


16.00 น. เสร็จสิ้นภารกิจ ผจญภัย กับกิจกรรม Adventure Laos ตลอดเวลา 2 วัน ได้เวลาออกเดินทางกลับสู่ ด่านชายแดนช่องเม็ก ผ่านขั้นตอนตรวจเอกสารผ่านของ ตม.ลาว-ไทย พร้อมเดินทางกลับฝั่งไทย


20.00 น. ส่งคณะที่ ตัวเมืองอุบลราชธานี ด้วยความประทับใจจากทีมงาน


**โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอ เตรียมพร้อมร่างกายอยู่ตลอด เพราะกิจกรรม ผจญภัย Adventure Laos จะเดินทางไกลและอยู่ที่สูงหวาดเสียวตลอดการเล่นกิจกรรม ท่านที่มีโรคประจำตัว โรคหัวใจ, โรคความดัน, และโรคที่เกี่ยวกับไขข้อกระดูก ไม่เหมาะสมที่จะเล่นกิจกรรม ผจญภัย Adventure Laos **

สิ่งที่ควรเตรียมไป กระเป๋ากันน้ำได้สัมภาระส่วนตัว ขนาดพกพาไม่หนักมาก เช่น เสื้อผ้า 1 ชุด, ผ้าเช็ดตัว , ครีมกันแดด ,ยากันยุง,ยากันทาก, เสื้อกันฝน(ช่วงหน้าฝน), รองเท้า สำหรับเดินป่า, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค


อัตรานี้รวม

- รถตู้ TOYOTA COMMUTER 

- ค่าที่พักในประเทศลาว 2 คืน (ปากเซ 1 คืน ตาดขมึด 1 คืน)

- ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุไว้

- น้ำดื่มระหว่างเดินทาง

- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว

- ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

- มัคคุเทศก์นำเที่ยวท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย

อัตราค่าบริการ โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือ 4 ดาว

ราคาแพ็คเกจทัวร์ไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและฤดูกาล รบกวนลูกค้าสอบถามราคาโดยตรงที่ Tel : 0876487368 Id Line : 0876487368

โรงแรมเอราวัณริเวอร์ไซต์ ระดับ 4 ดาว

โรงแรมสวนสะหวันวิลล่า ระดับ 3 ดาว

ทัวร์ลาวใต้,แลนด์ลาวใต้,ทัวร์ลาว,แลนด์ลาว,ทัวร์ปากเซ,แลนด์ปากเซ,ทัวร์หลวงพระบาง,แลนด์หลวงพระบาง,ทัวร์กัมพูชา,ทัวร์เวียดนาม www.landlaostai.com

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy