ทัวร์ลาวใต้ ตาดแซป่องไล ตาดแซพระ 4 วัน 3 คืน เริ่มจากอุบลราชธานี

อุบลราชธานี,ด่านช่องเม็ก,เมืองโพนทอง,เมืองปากซอง,อัตปือ,เมืองปากเซ,เมืองโขง,เมืองจำปาสัก

วันที่แรก : อุบลฯ-ด่านช่องเม็ก-ตาดฟาน-ตาดเยือง-ปากซอง


08.00 น. ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดอุบลราชธานี รับคณะที่ จุดนัดพบ บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) เสร็จแล้วเดินทางมุ่งหน้าไปยัง ด่านชายแดน ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเอกสารก่อนข้ามไปยัง ด่านวังเต่า สปป.ลาว ระหว่างรอเอกสาร สามารถเดินชมสินค้าที่ดิวตี้ฟรี ก่อนเดินทางสู่เมืองปากเซ ผ่านบ้านเรือนชนบทวิถีชีวิตชาวลาว 2 ข้างทาง ชมทัศนียภาพแม่น้ำโขงและสะพาน ลาว-ญี่ปุ่น เชื่อมต่อระหว่างเมืองโพนทอง และเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก จากนั้นออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข16 สู่ที่ราบสูง เมืองปากซอง


11.00 น. เดินทางถึง "น้ำตกตาดเยือง" ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีสายน้ำแก่งหินไหลมาที่หน้าผาก่อนกลายเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยมากอีกที่หนึ่งในลาวใต้ (น้ำตกนี้สามารถเล่นน้ำได้)


12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2)


13.00 น. เดินทางต่อไปยัง "น้ำตกตาดฟาน" ชมความงามของน้ำตกคู่แฝดที่ไหลมาจาก ภูเขาเทวดา 2 แห่ง ตกมารวมกันในแอ่ง ซึ่งน้ำตกมีความสูงถึง 120 เมตร ในน้ำตกมีกิจกรรม adventure สุดท้าทาย พบกับการโหนสลิง Zip-Line 4 เส้น (ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ได้อยู่ในแพคเก็จทัวร์)


15.00 น. เดินทางถึง เมืองปากซอง ถ่ายรูปชิมกาแฟที่ ร้าน CC1971 กาแฟดีขี้ชะมด เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของเมืองปากซอง


16.00 น. เข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก (โรงแรมในตัวเมืองปากซอง) พักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารส่งคณะเข้าที่พัก...ราตรีสวัสดิ์


วันที่สอง : ปากซอง-ตาดแซป่องไล-ตาดแซพระ-ปากเซ


07.00 น. อรุณสวัสดิ์....รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4 ห้องอาหาร) หลังอาหารเปลี่ยนรถเดินทางเป็น รถโฟวิล เพื่อมุ่งหน้าสู่ ตาดแซป่องไล และ ตาดแซพระ ขาลุย adventure ห้ามพลาด


10.30 น. เดินทางถึง "ตาดแซป่องไล" อยู่ในเขตของ แขวงอัตปือ เป็นน้ำตกที่ใหญ่และสวยมาก ซึ่งยากนักที่จะมีใครมาเที่ยวได้เพราะถนนยังไม่ดีมากนัก และยังไม่เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ อิ่มเอมกับธรรมชาติภูเขาป่าไม้อย่างแท้จริง พักรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5 เป็นข้าวกล่อง) หลังอาหารนำคณะชม "ตาดแชพระ" อีกหนึ่งความอลังการ ของธรรมชาติสร้างขึ้น และเป็นน้ำตกที่สวยไม่แพ้น้ำตกอื่นๆในเขตลาวใต้เลย


17.00 น. เดินทางถึง เมืองปากเซ เข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก (โรงแรมในตัวเมืองปากเซ) ให้คณะทำภารกิจส่วนตัว ก่อนบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) จากนั้นส่งคณะเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย..ราตรีสวัสดิ์


วันที่สาม : ปากเซ-หลี่ผีมหานทีสี่พันดอน-คอนพะเพ็ง


07.00 น. อรุณสวัสดิ์....รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7 ห้องอาหาร) และออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 13 สายใต้ ระยะทางประมาณ 148 กิโลเมตร ถึงท่าเรือบ้านนากะสัง จากนั้นนั่งเรือ ลัดเลาะเกาะแก่ง ดอนต่างๆ เทียบท่าเรือบ้านดอนเดดเพื่อนั่งรถห้าแถวต่อไปยัง "น้ำตกหลี่ผี" มหานทีสีทันดอน ซึ่งบริเวณน้ำตกหลี่ผีแห่งนี้ จะมีกระแสน้ำไหลบ่าตามพื้นที่ราบ ผ่านแผ่นหิน แล้วไหลตกลงมาตรงช่องซอกเขาที่แตกแยกออกจากกัน กระแสน้ำสีเขียวเข้มในหน้าแล้งหรือสีชาในฤดูฝนนั้นจะไหลบ่าตกลงมาเบื้องล่าง จากนั้นจึงไหลไปตามรอยแยกของซอกเขาเป็นทางยาวหลายกิโลเมตร


12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 8) ก่อนเดินทางไปเที่ยวต่อ


14.00 น. คณะเดินทางถึง "น้ำตกคอนพะเพ็ง" ชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ จนได้สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่งเอเชีย ซึ่งเกิดจากการลดระดับของชั้นหินและกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากกลางน้ำโขง ที่มีเพียงจุดเดียวของแม่น้ำสายนี้ที่เรือชนิดใดก็ไม่สามารถผ่านไปได้เจ้ามหาชีวิตสุริยวงสา เคยตรัสไว้ว่า แก่งหลี่ผี คอนพะเพ็ง เปรียบเสมือนกำแพงเมืองต่อต้านข้าศึก


17.30 น. เดินทางกลับถึง เมืองปากเซ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 9) หลังอาหารส่งคณะเข้าที่พัก (โรงแรมในตัวเมืองปากเซ) พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สี่ : ปากเซ-ตลาดดาวเรือง-จำปาสัก-ปราสาทหินวัดภู-ดิวตี้ฟรี-ด่านช่องเม็ก-อุบลราชธานี


05.30 น. อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 10 ห้องอาหาร) พร้อมเช็คเอาท์เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย นำคณะเข้าชม "ตลาดดาวเรือง" ตลาดใหญ่ที่สุดในเมืองปากเซ ช๊อปปิ้งสินค้าหลากหลาย อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายลาว เครื่องเงิน สินค้าอินโดจีน (ปล.โปรดระวังของแท้)


จากนั้นออกเดินทางจากเมืองปากเซระยะทาง 35 กิโลเมตร สู่เมืองหลวงเก่า จำปาสัก เพื่อมุ่งหน้าสู่ "ปราสาทหินวัดภู" หรือนักโบราณคดีเรียกว่า นครเสดถาปุระ ซึ่งเป็นปราสาทขอมยุคก่อนนครวัด อายุกว่า 1,000 ปี สร้างโดยกษัตริย์ขอมหลายราชกาล ตั้งอยู่ ภูเกล้า หรือ ลึงคบรรพต สัมผัสรอยอารยธรรมขอมจากลวดลายการแกะสลักหินรูป พระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม พระกฤษณะ นางอัปสร ปัจจุบันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ แห่งที่ 2 ของลาว เมื่อปี พ.ศ. 2545


12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำคณะเข้าชม ตลาดดาวเรือง ตลาดใหญ่ที่สุดในเมืองปากเซ ช๊อปปิ้งสินค้าหลากหลาย อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายลาว เครื่องเงิน สินค้าอินโดจีน (ปล.โปรดระวังของแท้)


13.30 น. นำคณะขึ้นชม "วัดภูสะเหล้า" เป็นวัดที่อยู่บนยอดเขาสูง ถ้าขึ้นถึงจุดสูงสุดจะสามารถมองเห็นเมืองปากเซได้ทั้งเมือง บริเวณวัดยังมีพระพุทธรูปนับร้อยองค์ นอกจากจะมีวิวทิวทัศที่สวยงามแล้ว วัดแห่งนี้ยังเป็นวัดที่ชาวเมืองปากเซให้ความศัทธาเป็นอย่างมาก


15.30 น. กลับถึง ด่านช่องเม็ก ช๊อปปิ้งสินค้า "ดิวตี้ฟรี" ในขณะรอผ่านขั้นตอนตรวจเอกสารผ่านของตม.ลาว-ไทย เพื่อเดินทางกลับฝั่งไทย


17.00 น. ส่งคณะ อุบลราชธานี ด้วยความสุขของการเที่ยวลาวใต้....โชคดีทุกท่านครับ


อัตรานี้รวม

- รถตู้ Toyota commuter และ รถยนต์โฟวิล

- ค่าที่พัก (โรงแรมในประเทศลาว 3 คืนพัก 2 ท่าน/ห้อง)

- ค่าอาหาร 11 มื้อ (ตามที่ระบุไว้)

-และน้ำดื่มระหว่างเดินทาง

- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว

- มัคคุเทศก์นำเที่ยวท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย

-ประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการ โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือ 4 ดาว

ราคาแพ็คเกจทัวร์ไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและฤดูกาล รบกวนลูกค้าสอบถามราคาโดยตรงที่ Tel : 0876487368 Id Line : 0876487368

โรงแรมเอราวัณริเวอร์ไซต์ ระดับ 4 ดาว

โรงแรมสวนสะหวันวิลล่า ระดับ 3 ดาว

ทัวร์ลาวใต้,แลนด์ลาวใต้,ทัวร์ลาว,แลนด์ลาว,ทัวร์ปากเซ,แลนด์ปากเซ,ทัวร์หลวงพระบาง,แลนด์หลวงพระบาง,ทัวร์กัมพูชา,ทัวร์เวียดนาม www.landlaostai.com

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy