ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน สาละวัน เซกอง อัตตะปือ จำปาสัก

โปรแกรม 3 วัน เที่ยว 4 แขวงภาคใต้,อุบลราชธานี,แขวงสาละวัน,แขวงเซกอง,แขวงอัตตะปือ,แขวงจำปาสัก

วันแรก : อุบลราชธานี-วัดสิรินธรวราราม-ด่านช่องเม็ก-ปากเซ-สาละวัน


08.00 น. ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดอุบลราชธานี รับคณะที่ จุดนัดพบ บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) เสร็จแล้วเดินทางมุ่งหน้าไปยัง ด่านชายแดน ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 90 กม. ระหว่างทางแวะขึ้นชม "วัดสิรินธรวราราม" หรือ วัดเรืองแสง ภาพเรืองแสงของประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์ที่ติดอยู่ผนังหลังโบสถ์ ซึ่งจะปรากฎสีเขียวเรืองแสงเมื่อยามค่ำคืน วัดแห่งนี้ยังติด 1 ใน 10 อันซีนไทยแลนด์อีกด้วย


10.00 น. คณะเดินทางถึง ด่าน ต.ม ช่องเม็ก ตรวจเอกสารก่อนข้ามไปยัง ด่านวังเต่า สปป.ลาว ระหว่างรอเอกสาร สามารถเดินชมสินค้าที่ดิวตี้ฟรี ก่อนเดินทางสู่ เมืองปากเซ ผ่านบ้านเรือนชนบทวิถีชีวิตชาวลาว 2 ข้างทาง ชมทัศนียภาพแม่น้ำโขงและสะพาน ลาว-ญี่ปุ่น เชื่อมต่อระหว่างเมืองโพนทอง และเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก


12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2) หลังอาหารเดินทางมุ่งหน้าสู่ แขวงสาละวัน


14.30 น. เข้าชม "น้ำตกตาดเลาะ" น้ำตกสุดคลาสสิคแห่งแขวงสาละวัน เป็นน้ำตก 2 ชั้น ชั้นบนคือ "น้ำตกตาดฮัง" ลักษณะน้ำตกเป็นแก่งหินไหลลงเป็นชั้นๆ คณะสามารถลงเล่นน้ำได้


17.00 น. เข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก (โรงแรมในตัวเมืองสาละวัน) พักผ่อนตามอัธยาศัย


18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3) หลังอาหารส่งคณะเข้าที่พัก ราตรีสวัสดิ์วันที่สอง : สาละวัน-อัตตะปือ


07.00 น. อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม (มื้อที่4) หลังอาหารเช็คเอาท์เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย ออกเดินทางไปยังเส้นทาง เมืองสามัคคีไชย เพื่อชม "น้ำตกตาดหัวคน" ซึ่งเป็นน้ำตกชั้นเดียวแต่มีความกว้างของหน้าผายาวมาก ประมาณ 700-800 เมตร แต่ความสูงของน้ำตกมีความสูงโดยประมาณ 3-4 เมตร สามารถเล่นน้ำได้


12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่บริเวณรีสอร์ทตาดหัวคน (มื้อที่ 5)


13.00 น. ออกเดินทางไปที่ "วัดสะแคะ" แขวงอัตตะปือ เข้าสมัสการพระองค์แสน อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของลาวที่เหลืออยู่ พระองค์แสนอยู่ที่วัดองค์แสน บ้านสะแคะ แขวงอัตตะปือ ลาวภาคใต้ พระพุทธรูปลาวส่วนใหญ่ถูกนำไปไว้ที่ประเทศไทย มีบางส่วนที่ฝรั่งเศสและผู้ที่อาศัยแผ่นดินลาวรบกัน พบเจอแล้วนำกลับไปยังประเทศของตัวเอง เหลือเพียง พระองค์แสน ที่วัดสะแคะ แขวงอัตตะปือ ที่เหลือและเก่าแก่ที่สุด


15.00 น. ออกเดินทางไปยังตัว เมืองอัตตะปือ เข้านมัสการ "สถูปเจดีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช" หลังอาณาจักรหงสาวดีพิชิตกรุงศรีอยุธยาได้แล้ว พระเจ้าบุเรงนองจึงทรงส่งกองทัพมาปราบปราม ล้านช้างแต่ไม่สำเร็จ เนื่องจากพระเจ้าไชยเชษฐาได้ทรงนำกองทัพและชาวเมืองหลบภัยในป่า และคอยลอบโจมตีกองทัพพม่าอยู่เนืองๆจนกองทัพพม่าต้องถอนกำลังกลับไป ถึงปี พ.ศ. 2114 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้เสด็จออกปราบกบฏ ณ เมืองรามรักโองการ (เชื่อกันว่าอยู่ในพื้นที่แขวงอัตตะปือในปัจจุบัน) แล้วสูญหายไปในศึกครั้งนั้น


18.00 น. รับประทานอาหารที่ (มื้อที่ 6) หลังอาหารเข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก (โรงแรมในตัวเมืองอัตตะปือ) พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม : อัตตะปือ-เซกอง-ปากซอง-ปากเซ-ตลาดดาวเรือง-ดิวตี้ฟรี-อุบลราชธานี


07.00 น. อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารเช็คเอาท์เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย ออกเดินทางจาก แขวงอัตตะปือ สู่เขตแดน แขวงเซกอง


09.00 น. เข้าชม "น้ำตกเซกะตาม" อยู่ในเขตปกครอง แขวงเซกอง เป็นน้ำตกที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาและป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ ธรรมชาติได้สร้างน้ำตกเซกะตามอันทรงพลัง เสียงกระหึ่มของน้ำตกดังก้องป่าประกาศความยิ่งใหญ่ที่ใครได้พบเจอต้องตราตรึงใจไปอีกนาน


11.00 น. เดินทางถึง เมืองปากซอง เข้าชม "น้ำตกตาดเยือง" ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีสายน้ำแก่งหินไหลมาที่หน้าผาก่อนกลายเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยมากอีกที่หนึ่งในลาวใต้ (น้ำตกนี้สามารถเล่นน้ำได้)


12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 8)


13.30 น. เข้าชม "น้ำตกตาดฟาน" หรือ น้ำตกคู่แฝด ชมความงามของน้ำตกคู่แฝดที่ไหลมาจาก ภูเขาเทวดา 2 แห่ง ตกมารวมกันในแอ่ง ซึ่งน้ำตกมีความสูงถึง 120 เมตร ในน้ำตกมีกิจกรรม adventure สุดท้าทาย พบกับการโหนสลิง Zip-Line 4 เส้น (ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ได้อยู่ในแพคเก็จทัวร์)


15.00 น. นำคณะเข้าชม "ตลาดดาวเรือง" ตลาดใหญ่ที่สุดในเมืองปากเซ ช๊อปปิ้งสินค้าหลากหลาย อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายลาว เครื่องเงิน สินค้าอินโดจีน (ปล.โปรดระวังของแท้)


16.30 น. กลับถึง ด่านช่องเม็ก ช๊อปปิ้งสินค้า "ดิวตี้ฟรี" ในขณะรอผ่านขั้นตอนตรวจเอกสารผ่านของตม.ลาว-ไทย เพื่อเดินทางกลับฝั่งไทย 


18.00 น. คณะเดินทางถึง ตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะเข้ากราบไหว้ "พระธาตุหนองบัว" หรือ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษ ของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 โดยได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่ พุทธคยา ประเทศอินเดีย นับเป็นวัดเดียวในภาคอีสานที่มีเจดีย์แบบนี้ จากนั้น แวะซื้อของฝากเมืองอุบลฯ ก่อนส่งคณะ ด้วยความสุขของการเที่ยวลาวใต้....โชคดีทุกท่านครับ


อัตรานี้รวม

- ค่ารถตู้ Toyota commuter นำเที่ยวตลอดรายการ

- ค่าที่พัก (โรงแรมในประเทศลาว 2 คืนพัก 2 ท่าน/ห้อง)

- ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุไว้

- น้ำดื่มระหว่างเดินทาง

- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว

- ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

- มัคคุเทศก์นำเที่ยวท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย

อัตราค่าบริการ โรงแรมระดับ 3 ดาว

สมาชิก  4 - 5   ท่าน    ราคา  8,300  บาท/ท่าน

สมาชิก  6 - 7   ท่าน    ราคา  6,900  บาท/ท่าน

สมาชิก  8 - 9   ท่าน    ราคา  5,800  บาท/ท่าน

สมาชิก 10 - 12 ท่าน  ราคา  5,400  บาท/ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  1,200 บาท

ทัวร์ลาวใต้,แลนด์ลาวใต้,ทัวร์ลาว,แลนด์ลาว,ทัวร์ปากเซ,แลนด์ปากเซ,ทัวร์หลวงพระบาง,แลนด์หลวงพระบาง,ทัวร์กัมพูชา,ทัวร์เวียดนาม www.landlaostai.com

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy